μέσα σου

μέσα σου

νερό είναι το αίμα της γης
αίμα είναι το δάκρυ Συνέχεια

στους ψιθύρους των σκέψεων

στους ψιθύρους των σκέψεων

στους ψιθύρους των σκέψεων
στήνει αυτί το σύμπαν
τα δάκρυα Συνέχεια

είσαι η αρρώστια μου

είσαι η αρρώστια μου

με διατάζεις σε αδράνεια να μείνω
σε τεμπελιά, σε υπομονή, σε αναμονή
είσαι Συνέχεια

ένα χελιδόνι φέρνει την άνοιξη

ένα χελιδόνι φέρνει την άνοιξη

τα νύχια σου γάντζωσες
στο ανοιχτό παντζούρι
τα μάτια σου με κάρφωσαν
ζητούσαν Συνέχεια